ПОЛИТИКИ

Съюзът на демократичните сили e дясна, християн-демократическа и национално отговорна партия,  която продължава да бъде основната антикомунистическа организация в България, осъществила успешно прехода от тоталитарна, към държава – член на ЕС и НАТО.
Този преход има три взаимно свързани и изключително значими сфери на промяна: политическа, икономическа и духовна.
По време на нашите управления историческият дълг към Отечеството ни задължаваше да извършим тежки и непопулярни реформи, допуснахме и недобри практики.
Днес Съюзът на демократичните сили заявява, че положените усилия в тези три сфери са довели до заемането на полагащото ни се място в Европа и НАТО. СДС е убеден, че членството в ЕС и НАТО няма алтернатива. Но категорично не сме постигнали най-главната цел – повишаване на благосъстоянието на българските граждани и достигането до средноевропейския стандарт на живот.